Opublikowano:

Kasy ONLINE – po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie

Kasy ONLINE – po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie

Nie ma jeszcze ostatecznie zatwierdzonych regulacji prawnych dotyczących kas ONLINE, jednakże do notyfikacji w Unii Europejskiej zgłoszono ostateczny projekt rozporzą

dzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Państwa członkowskie UE mogą zgłaszać swoje uwagi do notyfikowanego projektu do dnia 20 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że w tym okresie nie wolno wprowadzać żadnych zmian.
Więcej informacji na ten temat pod linkiem:

http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/pl/search/trisaction=search.detail&year=2018&num=23

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *