Aktualności

 • Kasy fiskalne

  Kasy fiskalne ONLINE – co to takiego?

  Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

  Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. W założeniu ustawodawcy łączność pomiędzy kasą z Repozytorium, szacunkowo, odbywać się będzie co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń, w dodatku bez wiedzy użytkownika.

   

  Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

 • Kasy ONLINE – po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie

  Kasy ONLINE – po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie

  Nie ma jeszcze ostatecznie zatwierdzonych regulacji prawnych dotyczących kas ONLINE, jednakże do notyfikacji w Unii Europejskiej zgłoszono ostateczny projekt rozporzą

  dzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Państwa członkowskie UE mogą zgłaszać swoje uwagi do notyfikowanego projektu do dnia 20 kwietnia 2018 r. Oznacza to, że w tym okresie nie wolno wprowadzać żadnych zmian.
  Więcej informacji na ten temat pod linkiem:

  http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/tris/pl/search/trisaction=search.detail&year=2018&num=23

 • Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?

  Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:

  • Projekt rozporządzenia technicznego już został notyfikowany w UE a proces ten zakończy się 20.04.2018 r.
  • Ministerstwo Finansów wciąż pracuje nad zmianami w ustawie o podatku od towarów i usług, które podobnie jak rozporządzenie techniczne muszą zostać notyfikowane w UE.
  • Dopiero po zakończonej notyfikacji nowe prawo może zostać uchwalone i ogłoszone.
  • Zatem po wejściu w życie ww. aktów prawnych, producenci mogą zacząć się ubiegać o wydanie decyzji prezesa Głównego Urzędu Miar (homologacji), na podstawie której kasy ONLINE będą dopuszczone do obrotu.
  • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję i dystrybucję kas ONLINE.

  Kiedy dokładnie?

  Analizując obecny stan prac w resortach Rozwoju i Finansów można wnioskować, że pierwsze kasy ONLINE pojawią się na rynku nie wcześniej niż w drugiej połowie 2018 roku.

 • Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?

  Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas zostaną objęci przedsiębiorcy*:

  1) świadczenia usług:

  a) od 1 stycznia 2019r. – naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów.

  b) od 1 lipca 2019 r. – związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

   

  c) od 1 stycznia 2020 r. – fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

  2) od 1 stycznia 2019 r. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

  * Terminy wskazane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

  Ważne!

  Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 1000 zł netto jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia. Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

  Uwaga!

  Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.